Iz divjine kočevskih gozdov, s planote nad zeleno dolino reke Kolpe, vas pozdravljamo - Snežnik d.o.o., Kočevska Reka
SLO / ENG

ZGODOVINA

Kratka zgodovina podjetja

1953 Z odločbo Gospodarskega sveta Vlade republike Slovenije je bilo 27. januarja 1953 ustanovljeno podjetje z imenom Državno posestvo "Snežnik" s sedežem v Kočevski Reki. Osnovne proizvodne enote podjetja so:
  • kmetijstvo,
  • gozdarstvo,
  • lovstvo,
  • primarna predelava lesa,
  • dejavnosti javnega značaja.
1953 - 1990 Podjetje deluje in gospodari na zaprtem območju, kjer velja poseben režim gibanja oseb.
1990 Zaprto območje se odpre za javnost, podjetje se preoblikuje v Javno podjetje Snežnik, p.o. Kočevska Reka.
1992 Zaključen je obširen investicijski ciklus v tehnologijo primarne predelave lesa.
1993 Podjetje izvede razširitev registracije dejavnosti.
1995 Podjetje ustanovi hčerinsko družbo Snežnik Sinpo za zaposlovanje in usposabljanje invalidov.
1995 - 1997 Posamezne dejavnosti javnega značaja se prenesejo v upravljanje specializiranim javnim gospodarskim podjetjem.
1997 Zaključi se lastninsko preoblikovanje in z njim se spremeni lastninska struktura družbe. Podjetje se preimenuje v Snežnik d.o.o., Kočevska Reka.
1998 Podjetje izloči kmetijsko dejavnost, ki jo prenese na formirane družinske kmetije.
2001 Prvič je izdelan strateški poslovni načrt. Načrt do leta 2005 predvideva številne spremembe v poslovanju podjetja.