Iz divjine kočevskih gozdov, s planote nad zeleno dolino reke Kolpe, vas pozdravljamo - Snežnik d.o.o., Kočevska Reka
SLO / ENG

Vizija, poslanstvo in vrednoste družbe

VIZIJA

·          Želimo biti pomemben člen v gozdno-lesni verigi, ki bo povečal dodano vrednost od hloda do lesnega polizdelka. To bomo dosegli z modernizacijo tehnologije in predanim delom.

POSLANSTVO

·          Snežnik d.o.o., kot proizvajalec lesenih sortimentov za gradbeništvo in izdelkov, namenjenih predelavi v lesni industriji, zagotavlja svojim kupcem zanesljive dobave kakovostnih izdelkov. Naši izdelki so proizvedeni na gospodaren in okolju prijazen način.

STRATEGIJA

·          Zagotavljali bomo konstatno rast proizvodnje z optimalno uporabo celotne lesne mase. Z večjo stopnjo obdelave bomo lesu povečali dodano vrednost.

VREDNOTE

·          Vrednote družbe Snežnik so: odgovornost, odzivnost, učinkovitost in zavzetost.

 

 

Januar 2008