Iz divjine kočevskih gozdov, s planote nad zeleno dolino reke Kolpe, vas pozdravljamo - Snežnik d.o.o., Kočevska Reka
SLO / ENG

osnovni podatki

Naziv podjetja SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kočevska Reka
Skrajšan naziv podjetja Snežnik d.o.o., Kočevska Reka
Pravni status Družba z omejeno odgovornstjo
Sedež Kočevska Reka 1b,
1338 Kočevska Reka
Telefon +386 (0)1 893 07 00
Faks +386 (0)1 893 07 15
Matična številka 5699169
Davčna številka SI88749223
Številka TRR NLB 02320-0019680335
Nova LB, Ljubljana
Številka TRR BKS 35001-0000792790
BKS Bank AG
Šifra dejavnosti C/16.100-žaganje, skoblanje, impregniranje lesa
Številka reg. vložka 2018/34857 Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital 2.335.152,73 EUR
Leto ustanovitve 1953
Velikost podjetja Srednje veliko podjetje
Elektronska pošta info@sneznik.si
Spletna stran http://www.sneznik.si


1. LESNA PREDELAVA

Med dejavnosti lesne predelave sodijo:
  • proizvodnja žaganega lesa (iglavci, listavci),
  • proizvodnja masivnih lepljenih plošč,
  • proizvodnja bio mase (sekanci, lubje, žagovina),
  • storitvene dejavnosti kot so proizvodnja in distribucija toplotne energije, razrez hlodovine, lepljenje lesa, brušenje lesa, sušenje lesa ipd...

2. TRŽENJE

Enoto sestavljata prodajno nabavna služba in mehanizirano skladišče lesa. Osnovne naloge proizvodno nabavne službe so:
  • načrtovanje, usmerjanje in organiziranje programov trženja in prodajnih dejavnosti, ki vključuje prodajo gozdno lesnih sortimentov, žaganega lesa in masivnih lepljenih plošč,
  • nabava surovine - gozdnih lesnih sortimentov in decimiranih elementov,
  • nabava ostalega materiala, ki je potreben za nemoten potek proizvodnje.
Osnovne naloge mehaniziranega skladišča lesa so:
  • koordinacija in sinhronizacija proizvodnih procesov gozdarske proizvodnje s potrebami proizvodnje v žagalnici,
  • odkup gozdnih lesnih sortimentov od zasebnih lastnikov gozdov,
  • lupljenje in krojenje hlodov.

3. SNEŽNIK SINPO, D.O.O.
(HČERINSKO PODJETJE S STATUSOM INVALIDSKEGA PODJETJA)