Iz divjine kočevskih gozdov, s planote nad zeleno dolino reke Kolpe, vas pozdravljamo - Snežnik d.o.o., Kočevska Reka
SLO / ENG

Cilji kakovosti, ki jih želimo doseči, so

·         postati sodobno organizirana, učinkovita in uspešna družba,

·         krepitev ugleda znamke Snežnik,

·         omogočiti pravočasno, natančno in kakovostno proizvodnjo prodajnega programa družbe s stalnim izboljševanjem tehnološkega procesa,

·         zagotoviti stabilno in uspešno poslovanje z optimizacijo stroškov in  posodabljanjem pogojev za izvajane dejavnosti družbe,

·         izboljšati nabavni proces vhodne surovine in le-tega optimirati v nabavni verigi,

·         zgraditi kakovostno dolgoročno sodelovanje in oblikovanje obojestranskega strateškega partnerstva z našimi poslovnimi partnerji temelječem na medsebojnem spoštovanju, zaupanju in poštenosti,

·         prodreti in osvojiti  nove perspektivne trge in postati podjetje, ki bo kot izvozniki v Evropsko unijo prepoznavno po kakovosti izdelkov,

·         slediti trgu in tržnim trendom,

·         vključiti vse zaposlene v skrb za kakovost in stalno izboljševanje in v ta namen okrepiti dejavnosti kot so izobraževanje in vlaganje v razvoj kompetentnih kadrov, notranja komunikacija, timsko delo in iniciativa posameznika,

·         zagotoviti varno delo vsem zaposlenim,

·         preventivno delovanje in odpravljanje vzrokov za nastanek nepravilnosti,

·         izdelati sistem motiviranja za čim bolj ustvarjalno delo,

·         odgovorno ravnanje z okoljem.

 

 

Januar 2008