Iz divjine kočevskih gozdov, s planote nad zeleno dolino reke Kolpe, vas pozdravljamo - Snežnik, d.o.o., Kočevska Reka
SLO / ENG

DOBRODOŠLI

Naslovna fotografija in video predstavitevSnežnik, d.o.o. je pravni naslednik Posestva Snežnik, ki je bilo z odločbo Vlade LR Slovenije ustanovljeno 27.01.1953 kot zavod s samostojnim financiranjem.

Njegov sedež je v Kočevski Reki, na redko naseljenem področju z obsežnimi gozdovi, ki dajejo območju poglavitno naravno obeležje, saj poraščajo več kot 95% območja in so zelo dobro ohranjeni.

Osnovni dejavnosti družbe sta gozdarstvo in lesna predelava. Pretežni del lesa za potrebe lesne predelave pridobimo z lastnim posekom lesa v gozdovih na našem območju.

Snežnik je tudi ustanovitelj in edini lastnik podjetja SNEŽNIK SINPO d.o.o.